...Bariton
Sonntag  |  21. Januar 2018  |  17:00 Uhr  |  Christiuskirche
MUSIKER:
- Sebastian Neuwahl, Bariton
- Jens-Peter Enk (Wuppertal), Orgel
EINTRITT: 10,- | Förderer 8,- | Schüler 3,- (nur Abendkasse)

...Stummfilm
Sonntag  |  18. Februar 2018  |  17:00 Uhr  |  Christiuskirche
MUSIKER:
- Johannes Geßner, Orgel
   improvisiert zum legendären Stummfilm „Metropolis” von Fritz Lang (1927)
EINTRITT: 10,- | Förderer 8,- | Schüler 3,- (nur Abendkasse)

Kirchen